وبسایت هادی محمدپور

هادی محمدپور

ایران – ارومیه

طراحی وب

HTML 5
CSS 3
JS

PHP
C#

شبکه های کامپیوتری

راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت/اداره/
مشاوره خرید تجهیزات شبکه
پشتیبانی شبکه

سخت افزار کامپیوتر

مشاوره خرید قطعات گیمینگ
بیلد و اسمبل سیستم اداری/ حرفه ای
پشتیبانی سخت افزاری سازمان

نرم افزار کامپیوتر

نصب و پشتیبانی نرم افزارهای تخصصی
بروزرسانی و ماد اپلیکیشن بر اساس نیاز
مشاوره انتخاب نرم افزارهای صحیح